COMBROS SENTINEL

Cảm biến thân nhiệt & lưu trữ dữ liệu tự động

Là một hệ thống đo thân nhiệt áp dụng công nghệ 4.0, xây dựng giải pháp hoàn chỉnh từ khâu đo đạc thân nhiệt đối tượng, đến tổng hợp & phân tích dữ liệu đo lên máy chủ.

  • Quét thân nhiệt chính xác, sai số 0.1-0.3 độ.
  • Thời gian quét: 2-3 giây.
  • Cảnh báo khi thân nhiệt vượt ngưỡng (38 độ)
  • Chỉ thị cảnh báo: Còi, đèn.
  • Cập nhật thông tin đo lên website.
  • Thống kê số lượt đo và giá trị thân nhiệt tương ứng.
  • Thống kê, khoanh vùng các lượt đo vượt ngưỡng – đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. 
Tìm hiểu thêm


HOTLINE: (+84) 28 6682 6651

Let us serve your all!

.

 

Contact us for immediate talk!


HOTLINE: (+84) 28 6682 6651

Hãy để chúng tôi được phục vụ bạn!

 

 

 • Convenience

 • Fastness

 • Safety

 • Non- close interaction

Putting the forehead closely into the temperature sensor position, your body can quickly be measured within 02 seconds.

Không tiếp xúc trực tiếp.

Nhanh chóng –  Tiện lợi – An toàn

Chỉ cần áp trán vào bộ phận cảm biến, thiết bị sẽ cho ra mức thân nhiệt chính xác trong vòng 2 giây!

OVERALL ABOUT COMBROS SENTINEL

Temperature sensor

Put the forehead into the appropriate position, the system will automatically announce the measuring result

Information screen

The screen display has warning sound when the body temperature exceeds threshold

Indicator lights

The lights will notice the body temperature status without staying closely to the device users

Data storage system

Statistics of measurement and the corresponding body temperature value by day and measuring locations

CALIBRATION CERTIFICATE ISSUED BY QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

PLACE AN ORDER !

Combros Sentinel is an automatic body temperature sensor device, using 4.0 technology to support the community health care. This productbrings a positive solution in preventing the disease via data storage server – data statistics by Internet.

Box, temperature sensor, indicator lights, guide speaker, Antenna, Adapter, Device leg and guiding note.

WE will confirm your order via mobile phone and deliver the product as soon as possible. You can pay the bill after successfully getting the product.

 

PLACE YOUR ORDER

An Effective Solution in preventing infectious disease