Học sinh trở lại trường, giải pháp phòng dịch nào hiệu quả?

Kể từ ngày 27/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đã có công văn chính thức về lộ trình của học viên, sinh viên, học sinh trở lại trường trên địa bàn TP. HCM sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. The Light Lochtenberg (L) is one of … Đọc tiếp Học sinh trở lại trường, giải pháp phòng dịch nào hiệu quả?